ენერგოეფექტური ფილა
ბეტონის დასხმამდე

ენერგოეფექტური
ფილა ქვემოდან

ჩვენი პატენტები / სიახლეები

პატენტი
პატენტი
ენერგო-ეფექტური ფილის სივრცული სურათი
ენერგო-ეფექტური ფილის სივრცული სურათი
ენერგოეფექტური ფილა
ენერგოეფექტური ფილა
მეორე პატენტი
მეორე პატენტი
სიხარულიძის ფილა
სიხარულიძის ფილა
სიხარულიძის ფილის ჭრილი
სიხარულიძის ფილის ჭრილი
მესამე პატენტი
მესამე პატენტი
გლინულას საღუნი დანადგარი
გლინულას საღუნი დანადგარი
გლინულას საღუნი დანადგარი სიხარულიძის ფილისთვის
გლინულას საღუნი დანადგარი სიხარულიძის ფილისთვის
მეოთხე პატენტი
მეოთხე პატენტი
სიხარულიძის კედელი
სიხარულიძის კედელი
სიხარულიძის კედლის ფრაგმენტი და ჭრილი
სიხარულიძის კედლის ფრაგმენტი და ჭრილი
მეხუთე პატენტი
მეხუთე პატენტი
საჭრელი დანადგარი
საჭრელი დანადგარი
მოწყობილობის და ბლოკის სივრცული სქემატური გამოსახულება
მოწყობილობის და ბლოკის სივრცული სქემატური გამოსახულება