სიხარულიძის კედლის ფრაგმენტი და ჭრილი

სიხარულიძის კედლის ფრაგმენტი და ჭრილი

დაბეჭდვა